Covid-19

Motiv för överväga administration av statiner för COVID-19-patienter

Hittills finns inga kliniska bevis för att statiner är fördelaktiga för patienter med COVID-19. Det finns dock minst fyra skäl till att vi kan överväga dem för dessa patienter. Första av de största riskfaktorerna för allvarlig COVID-19-sjukdom är underliggande hjärt-kärlsjukdom (och en annan är diabetes), så många av dessa patienter har sannolikt redan en primär indikation för dem. För det andra har ett antal kardiovaskulära komplikationer av COVID19-infektion beskrivits och statiner kan vara fördelaktiga för att förhindra dessa. För det tredje finns det teoretiska roll som statiner kan planera för att skydda medfödda immunsvar mot virala luftvägsinfektioner (inklusive SARS-CoV) genom att hämma MYD88-vägen. Och fjärde, det finns några
epidemiologiska bevis för att statiner kan leda till färre allvarliga virala lunginflammationer. Viktigt är att statiner är säkra och ordineras i stor utsträckning och därför upplevs sannolikheten för skada mycket låg. Statiner är läkemedel som vi har lång erfarenhet av.

Hem.